Monthly Archives: October 2015

SỰ KHÁC NHAU GIỮA VISA EB-5 VÀ E-2 CỦA HOA KỲ

Visa EB-5 và Visa E-2 của Hoa Kỳ là hai trong số những giấy phép cư trú phổ biến nhất dành cho các doanh nhân muốn đầu tư và di cư đến vùng đất cơ hội. Sự khác biệt giữa visa EB-5 và visa E-2 là gì? Các giấy phép có hai điểm khác biệt […]

CHÍNH PHỦ ANGUILLA RA MẮT HAI CHƯƠNG TRÌNH CƯ TRÚ MỚI

Một sản phẩm rất hấp dẫn cho ngành công nghiệp này. Anh ấy cho biết thêm, Ang Angilla đã tiếp cận chương trình RBI của chúng tôi một cách thận trọng. Giống như chúng tôi đã làm trong trường hợp của ngành Du lịch và Dịch vụ Tài chính, mong muốn của chúng tôi là […]