Monthly Archives: November 2015

CHÍNH PHỦ HY LẠP SẼ TĂNG GẤP ĐÔI CHI PHÍ GOLDEN VISA

Chính phủ Hy Lạp có kế hoạch làm rung chuyển chương trình thị thực vàng của đất nước bằng cách tăng gấp đôi yêu cầu đầu tư tối thiểu 250.000 EUR hiện tại, đưa ra các yêu cầu hiện diện bắt buộc và chi tiêu tối thiểu hàng năm. Những gì họ nói là những […]