Monthly Archives: October 2019

THỜI ĐIỂM GIA TĂNG QUYỀN LỰC CỦA HỘ CHIẾU CHÂU Á

Khi nền kinh tế toàn cầu chuyển đổi và các trung tâm thay đổi quyền lực, sự thống trị của Châu Á dường như không thay đổi. Bước vào quý cuối cùng của năm 2019, Nhật Bản và Singapore giữ vững vị trí đầu tiên trên Henley Passport Index, mỗi người có điểm miễn thị […]