6 lợi ích của việc sở hữu Quốc Tịch thứ hai

Có rất nhiều lý do để đầu tư vào một passport thứ hai đồng nghĩa với việc có thêm một quyền công dân mới, từ an toàn cá nhân đến tự do di chuyển toàn cầu. Hồ sơ đầu tư nhập tịch được xử lý nhanh nhất là 3 tháng, tùy theo quốc gia mà thời gian xử lý hồ sơ có thể khác nhau. Sau đó chủ đầu tư sẽ nhận được quyền công dân trọn đời bao gồm các quyền lợi như: hộ chiếu hợp lệ, du lịch miễn thị thực, mở ra cơ hội đầu tư  toàn cầu để tăng giá trị tài sản ròng của nhà đầu tư.

Vậy quyền công dân là gì ? 

Quyền công dân thể hiện mối liên hệ giữa một cá nhân và một quốc gia, theo đó chính phủ quốc gia đó cấp cho cá nhân có quyền công dân các quyền lợi như: quyền bầu cử, quyền được sinh sống và làm việc, sở hữu tài sản riêng tại quốc gia sở tại. Đổi lại, công dân đó phải  có trách nhiệm tuân thủ luật pháp tại quốc gia đó.

Đầu tư  nhập tịch là gì ?

Đầu tư nhập tịch là việc sở hữu quyền công dân và tấm hộ chiếu thứ hai thông qua việc đầu tư vào nền kinh tế của nước sở tại ( đầu tư bất động sản, quyên góp tài chính …. ) Thông qua các chương trình đầu tư nhập tịch được chính phủ công nhận, người đầu tư sẽ nhận được  quyền công dân và hộ chiếu thứ hai.  

1. Lợi ích bảo vệ:
Một hộ chiếu thứ hai từ một đất nước hòa bình, ổn định có thể giải cứu nhà đầu tư trong bất kỳ trường hợp bất ổn chính trị, xã hội ở quốc gia quê nhà. Loại bảo hiểm này là vô giá cho các nhà đầu tư và gia đình của họ. 

Bên cạnh đó nhà đầu tư vẫn được quyền giữ lại quốc tịch Việt Nam. Điều đó có nghĩa là nhà đầu tư sẽ trở thành người song tịch khi sở hữu cùng lúc hai hộ chiếu.

2. Tự do di chuyển toàn cầu:
Một số hộ chiếu khá hạn chế trong việc di chuyển miễn thị thực, buộc công dân phải xin thị thực bất cứ khi nào họ cần đi ra nước ngoài. Việc sở hữu một hộ chiếu thứ hai có thể giúp cho các cá nhân từ các quốc gia này tăng tính tự do khi di chuyển toàn cầu.

Ví dụ: Hộ chiếu của Việt Nam chỉ cho phép nhập cảnh miễn thị thực vào 54 quốc gia, trong khi hộ chiếu của  Đảo Síp cho phép nhập cảnh miễn thị thực vào 164 quốc gia.

3. Cơ hội kinh doanh toàn cầu:
Gia tăng cơ hội kinh doanh toàn cầu cho chủ đầu tư vì giờ đây ngoài việc kinh doanh ở nước sở tại chủ đầu tư có thể đi du lịch nước ngoài một cách tự do hơn.

4. Quản lý thuế:
Việc sở hữu hai quốc tịch sẽ giúp chủ đầu tư tối ưu hóa tiền thuế phải đóng. Một số quốc gia chỉ thu thuế thu nhập được từ quốc gia đó và không phải chịu thuế vốn. Điều này cho phép các nhà đầu tư quản lý tài sản của họ hiệu quả hơn.

5. Quyền công dân dành cho gia đình:
Hầu hết chương trình đầu tư nhập tịch đều mang lại quyền quyền công dân cho gia đình của đương đơn chính. Điều này có nghĩa là các nhà đầu tư có thể đảm bảo một tương lai tốt hơn cho vợ/chồng và con cái của họ. Quyền công dân thứ hai cũng đem lại quyền lợi chăm sóc sức khỏe, giáo dục đẳng cấp thế giới và một lối sống được cải thiện cho các thành viên trong gia đình.

happy asian family with two children taking a family photo outdoors in a park.

6. Quyền lợi giáo dục:
Đầu tư vào quyền công dân thứ hai sẽ giúp con cái của bạn tiếp cận được nền giáo dục đẳng cấp thế giới với những chính sách và ưu đãi dành riêng cho công dân nước sở tại.

Biên soạn bởi Mã Nguyễn & Partners