Bồ Đào Nha đơn giản hóa quy tắc cấp quốc tịch cho con của người nước ngoài.

Theo như quy định mới, con cái của người nước ngoài được sinh ra ở Bồ Đào Nha sẽ dễ dàng có quốc tịch Bồ Đào Nha hơn.

Con cái của người nước ngoài đủ điều kiện trở thành công dân Bồ Đào Nha nếu cha mẹ của trẻ đã có giấy phép cư trú ở Bồ Đào Nha được 01 năm. Ngoài ra, đứa trẻ đó phải được sinh ra ở Bồ Đào Nha và cha mẹ của trẻ phải thể hiện mong muốn được nhập quốc tịch Bồ Đào Nha thay cho con cái họ.

Con cái của người nước ngoài sẽ đủ điều kiện để được cấp quốc tịch Bồ Đào Nha nếu cha mẹ của trẻ đã có giấy phép cư trú ở Bồ Đào Nha đươc 01 năm. Bên cạnh đó, đứa trẻ cần được sinh ra ở Bồ Đào Nha cũng như cha mẹ của trẻ cũng có mong muốn cho con họ có quốc tịch Bồ Đào Nha.

Đề xuất này đã được phê chuẩn tại quốc hội vào ngày 23/7/2020, với 144 phiểu (63,4%) ủng hộ, 82 phiếu chống và 01 phiếu trắng.

Trước đó, Luật quốc tịch Bồ Đào Nha quy định cha mẹ phải cư trú tại quốc gia này đủ hai năm.

Bà Constança Urbano de Sousa – Cựu Bộ trưởng Nội vu cho rằng việc giảm thời gia cư trú từ 2 năm xuống 1 năm trong việc xét điều kiện nhập quốc tịch Bồ Đào Nha cho con cái của người nước ngoài được sinh ra tại Bồ Đào Nha là hợp lý vì thời hạn 1 năm là tiêu chí tạm thời được Liên Hợp Quốc và Liên minh châu Âu sử dụng để phân biệt tình trạng nhập cư với các hoạt động khác của người dân hoặc khách du lịch, người đi công tác hoặc ở ngắn ngày.

Năm 2019, Bồ Đào Nha đạt mức kỷ lục trong Liên minh châu Âu khi đã phê duyệt 180.000 đơn xin nhập quốc tịch Bồ Đào Nha cho công dân nước thứ ba.

Biên soạn bởi MN&P