Category Archives: Đầu tư nhập tịch Vanuatu

Vì sao nhập tịch Vanuatu đang là xu hướng đầu tư nhập tịch của người Châu Á

Chương trình đầu tư nhập tịch Vanuatu CIP (The Citizenship by Investment Program) hiện đang là xu hướng đầu tư nhập tịch của người Châu Á. Vào năm 2018, số tiền đầu tư vào chương trình đầu tư nhập tịch Vanuatu đã chiếm 31% trên tổng doanh thu của quốc gia này. Đến năm 2019, […]