Chương trình đầu tư nhập tịch Grenada đứng đầu BXH Nhập Tịch

Tạp chí Quốc tịch tốt nhất (Best Citizenship) vừa mới công bố bảng xếp hạng năm 2020 của chương trình đầu tư lấy quốc tịch hàng đầu

Grenada đứng đầu trên danh sách và được công bố là công dân tốt nhất của các chương trình đầu tư trên thế giới. Grenada chiếm vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng, do giá tốt, hộ chiếu quyền lực và có hiệp ước E-2 với Mỹ, và một số lợi ích khác.

Best Citizenships (BC), là một nền tảng so sánh trực tuyến cho các chương trình Citizenship by Investment (CBI) và Golden Visa (GV), đã thiết kế một mô hình xếp hạng mới cho các chương trình Citizenship by Investment (CBI) dựa trên hệ thống chấm điểm dựa trên điểm (PBS) về mặt toán học xếp hạng chương trình CBI tốt nhất cho khách hàng. Hơn 30 chỉ số đã được sử dụng, như mức giá, miễn thị thực, lý lịch , minh bạch, các chỉ số phát triển và điều kiện sống, giáo dục, y tế, tiền tệ mạnh, v.v..

Các nhà đầu tư CBI khi đăng xin cấp hộ chiếu CBI, nên hỏi về năm câu hỏi cơ bản trước khi đăng ký xin hộ chiếu:

  • Độ an toàn của quốc gia này?
  • Lợi ích của quốc tịch này là gi?
  • Chương trình CBI nào vừa rẻ lại vừa tốt?
  • Tôi có thể được miễn thi thực du lịch đi bao nhiêu nước?
  • Mớc độ cuộc sống của đất nước này như thế nào?

Báo cáo này nhằm giải quyết những câu hỏi cơ bản này và cung cấp câu trả lời theo kinh nghiệm trên hộ chiếu CBI.

Click vào đây để xem toàn bộ báo cáo.

Biên soạn bởi Mã Nguyễn & Partners