Đầu tư định cư Châu Âu – Những lựa chọn nào phù hợp nhất dành cho người Việt

Đầu tư định cư Châu Âu hiện nay đang con đường đầu tư định cư rộng mở đối với nhiều người Việt trong bối cảnh các chương trình đầu tư định cư Úc và Mỹ đang dần thắt chặt các điều kiện đầu tư. Với mức phí đầu tư từ 6.5 tỷ, nhà đầu tư sẽ có quyền cư trú hoặc quốc tịch của Quốc Gia đã lựa chọn đầu tư.

Châu Âu với các Quốc Gia như Anh, Pháp, Đức …. luôn là điểm đến lý tưởng của nhiều nhà đầu tư. Hiện nay đầu tư định cư Châu Âu có các hình thức đầu tư phổ biến là: Đầu tư  vào bất động sản,  trao tặng Chính Phủ, đầu tư vào các quỹ tài chính của Chính Phủ …. Thời thụ lý hồ sơ nhanh nhất là 3 tháng. Cả gia đình sẽ có quyền cư trú hoặc quyền công dân Châu Âu. Trong đó:

PHÂN BIỆT QUYỀN CƯ TRÚ VÀ QUỐC TỊCH CHÂU ÂU

Quyền cư trú:

Quyền cư trú có thể hiểu là quyền tạm trú cho phép nhà đầu tư và gia đình cư trú tạm thời tại Châu Âu. Các thành viên trong gia đình có thể sống, làm việc,  học tập tại Quốc Gia cấp phép. Đối với chương trình đầu tư định cư Hy Lạp, con cái của nhà đầu tư sẽ được học miễn phí đến hết bậc THPT và Đại Học.

Thời hạn của quyền cư trú được  gia hạn tùy theo từng Quốc Gia. Từ quyền cứ trú có thể lên thẳng Quốc Tịch sau  khi đã thỏa mãn một số điều kiện nhất định.

Quyền Quốc Tịch:

Quyền Quốc Tịch nghĩa là trở thành công dân của một Quốc Gia, được hưởng đầy đủ quyền lợi về giáo dục, y tế và an sinh xã hội và cả quyền  bầu cử của Quốc Gia đó. Đặc biệt đối  với nhà đầu tư có Quốc Tịch của một Quốc Gia thuộc EU, nhà đầu tư và gia đình có thể tự do sinh sống, làm việc và học tập tại bất kỳ Quốc Gia nào thuộc Liên Minh Châu Âu EU.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ VÀ NHẬP TỊCH CHÂU ÂU DÀNH CHO NGƯỜI VIỆT:

1. ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ HY LẠP:

Chương trình đầu tư định cư Hy Lạp là chương trình đầu tư định cư dễ dàng  nhất với nhà đầu tư Việt với mức đầu tư chỉ từ 250.000 EUR ( 6.5 tỷ đồng ) vào bất động sản. Nhà đầu tư có thể xin lên Quốc Tịch sau 7 năm thường trú.

Mức đầu tư: Chỉ từ 250.000 EUR ( 6.5 tỷ đồng ).

Mục đích chương trình:

Nhà đầu tư sẽ nhận quyền cư trú tại Hy Lạp ( Golden Visa ), được tư do di chuyển trong 26 Quốc Gia thuộc khối Schegen ( Đức, Pháp, Ý, Tây Ban  Nha … )

Thời gian có quyền cư trú: Từ 3 – 6 tháng.

Loại hình đầu tư:

Đầu tư vào bất động sản, thẻ cư  trú Hy Lạp được gia  hạn sau mỗi 5 năm với điều kiện nhà đầu tư vẫn còn sở hữu bất động sản.

Ưu điểm của chương trình:

 • Là chương trình đầu tư định cư Châu Âu có chi phí đầu tư thấp nhất.
 • Cấp quyền cư trú tại Hy Lạp cho cả gia đình 3  thế hệ ( Nhà đầu tư và vợ/chồng, cha mẹ và con cái dưới 24 tuổi )
 • Cả gia đình có thể sinh  sống, học tập và làm việc và hưởng các quyền lợi an sinh xã hội tại Hy Lạp. Con cái nhà đầu tư  được học miễn phí đến hết đại học tại các hệ thống trường công tại Hy Lạp.
 • Chương trình không yêu cầu chứng minh tài chính.
 • Chương trình không yêu cầu trình độ ngoại ngữ.
 • Nhà đầu tư không cần lưu trú  tại Hy Lạp.
 • Sau 7 năm thường trú có thể xin lên Quốc Tịch Hy Lạp.

2. ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ BỒ ĐÀO NHA:

Mức đầu tư: Từ 9.1 tỷ đồng ( 350.000 EUR ) đầu tư vào bất động sản.

Mục đích chương trình:

Nhà đầu tư lấy quyền cư trú Bồ Đào Nha ( Golden Visa ) và được quyền đi lại tự do trong 26 Quốc Gia thuộc khối Schengen ( Ý, Pháp, Tây Ban Nha …)

Thời gian có quyền cư trú: Từ  8 – 12  tháng.

Loại hình đầu tư:

Đầu tư vào bất động sản Bồ Đào Nha.  Thẻ thường trú nhân được gia hạn sau mỗi  5 năm với điều kiện chủ đầu tư vẫn còn sở hữu bất động sản.

Ưu điểm của chương trình:

 • Nhà đầu tư cùng vợ/chồng và bố mẹ trên 65 tuổi ( trường hợp bố mẹ dưới 65 tuổi phải chứng minh được đang ở và đương đơn  phụ trách việc cấp dưỡng ) và con cái dưới 26 tuổi ( chưa kết hôn ) sẽ được cấp quyền cư  trú Bồ Đào Nha.
 • Nhà đầu tư cùng gia đình có thể sinh sống, làm việc và học tập tại Bồ  Đào Nha với đầy đủ an sinh xã hội như công dân nước sở tại.
 • Con cái được học miễn phí tại các trương công đến hết bậc THPT.
 • Sau 5 năm cư trú, chủ đầu tư có thể thi tiếng Bồ Đào Nha để lên thường trú nhân. Sau 6  năm cư trú chủ đầu tư có thể thi tiếng Bồ Đào Nha để lên  quốc tịch.

Hạn chế của chương trình:

 • Thời gian xử lý đầu tư định cư Bồ Đào Nha đang bị kéo dài.
 • Để xin được Quốc Tịch Bồ Đào Nha đương đơn phải biết tiếng Bồ Đào Nha và thỏa mãn các điều kiện về cư trú cụ thể ( đương đơn phải thường  trú 6 năm trước khi xin Quốc Tịch ).

3. Đầu tư nhập tịch Síp:

Mức đầu tư:

 • Đầu tư tối thiểu 2,000,000 EUR (~53 tỷ đồng) vào một bất động sản cư trú mới và được sử dụng như địa chỉ thường trú; HOẶC
 • Đầu tư tối thiểu 2,500,000 EUR (~67 tỷ đồng) vào bất động sản cư trú trước đây đã được sử dụng cho chương trình CIP; HOẶC
 • Đầu tư tối thiểu 2,000,000 EUR (~53 tỷ đồng) vào nhiều bất động sản cư trú, trong đó bao gồm một bất động sản trị giá tối thiểu 500,000 EUR (~13 tỷ đồng) như địa chỉ thường trú; HOẶC
 • Đầu tư tối thiểu 2,500,000 EUR (~67 tỷ đồng) vào một hoặc nhiều bất động sản cho mục đích thương mại hoặc du lịch; trong đó, nhà đầu tư phải giữ một bất động sản trị giá tối thiểu 500,000 EUR (~13 tỷ đồng) như địa chỉ thường trú.
 • Phí đóng góp Quỹ tài trợ Nghiên cứu và sáng chế để đẩy mạnh việc kiến tạo hệ sinh  thái mới: 75.000 EUR.
 • Phí đóng góp Quỹ phát triển đất đai đảo Síp dùng để tài trợ chính sách nhà ở phải chăng: 75.000  EUR.

Mục đích chương trình:

Lấy quốc tịch châu Âu, tự do sinh sống, làm việc, học tập tại bất kỳ quốc gia nào trong Liên minh châu Âu (EU).

Thời gian nhận Quốc Tịch – Xử lý hồ sơ:

Từ 9 – 12 tháng.

Loại hình đầu tư:

 • Đầu tư vào bất động sản với mức đầu tư tối thiểu 2.000.000 EUR như trên.
 • Giữ các khoản đầu tư bất động sản tối thiểu trong 5 năm.
 • Luôn giữ bất động sản trị giá 500,000 EUR sử dụng làm nơi cư trú thường xuyên.

Ưu điểm của chương trình:

 • Nhà đầu tư và vợ/chồng cùng con cái ( dưới 28 tuổi và phụ thuộc tài chính ) và cha mẹ của đương đơn chính sẽ có quốc tịch Síp và và hưởng đầy đủ quyền lợi về y tế, giáo dục và an sinh xã hội giống như công dân Đảo Síp.
 • Được miễn visa đến 165 nước và vùng  lãnh thổ.
 • Con cái được học tập miễn phí tại hệ thống trường công đến hết bậc THPT.
 • Chủ đầu tư và gia đình được sinh sống và  làm việc ở bất kỳ Quốc Gia thuộc liên minh Châu Âu EU ( Pháp, Đức, Ý … ).
 • Được quyền sở  hữu vĩnh viễn bất động sản cao cấp.
 • Được tự do mậu dịch trong khối EU thông qua thị trường chung Châu Âu.

Hạn chế của chương trình:

 • Mức tiền đầu tư cao so với mặt bằng chung.

4. Đầu tư định cư Malta:

Mức đầu tư:

 • Đóng góp không hoàn lại vào quỹ Quốc Gia của Malta: 30.000 EUR.
 • Có thu nhập bình quân hơn 100.000 EUR hoặc có tài sản không dưới  500.000 EUR.
 • Đầu tư vào trái phiếu chính phủ Malta và giữ trong vòng 5 năm: 250.000 EUR.
 • Mua hoặc thuê bất động sản ( được yêu cầu giữ trong vòng 5 năm ):

+ Mua bất động sản: từ 270.000 EUR – 320.000 EUR.

+ Hoặc thuê bất động sản: từ 10.000  EUR – 12.000 EUR/năm.

Mục đích chương trình:

Nhà đầu tư sẽ nhận quyền cư trú tại Malta, được tư do di chuyển trong 26 Quốc Gia thuộc khối Schegen ( Đức, Pháp, Ý, Tây Ban  Nha … ).

Thời gian có quyền cư trú:

Thời gian xử lý hồ sơ từ 3 đến 6 tháng.

Loại hình đầu tư:

Các khoản đầu tư bao gồm: Đóng góp vào quỹ Quốc Gia Malta, đầu tư vào trái phiếu chính phủ, mua hoặc thuê bất động sản đã kể trên.

Ưu điểm của chương trình:

 • Là một trong số ít những chương trình định cư Châu Âu cho phép di cư gia đình gồm 4 thế hệ.
 • Nhận tấm hộ chiếu quyền lực thứ 4 Thế Giới. Tự do di chuyển đến 169 Quốc Gia mà không cần thị thực.
 • Nhà đầu tư được hưởng các ưu đãi như: Không đánh thuế toàn cầu, không phải trả thuế đối với tài sản toàn cầu. Được hưởng nhiều ưu đãi về thuế thương mại, thuế doanh nghiệp chỉ 5%.
 • Không thu thuế đối với khối tài sản của đương đơn ngoài Malta.
 • Malta không có thuế bất động sản hoặc thuế chuyển nhượng.

Hạn chế của chương trình:

 • Mức thuế doanh nghiệp tương đối cao (35%).
 • Tất cả thu nhập được chuyển vào Malta bị đánh thuế 15%.

5. Đầu tư nhập tịch Malta:

Mức đầu tư:

 • Mua bất động sản có giá trị  ít nhất là 350.000 EUR hoặc thuê bất động sản có giá trị 16.000 EUR.
 • Quyên góp không hoàn lại 650.000 EUR cho chính phủ Malta.
 • Mua trái phiếu chính phủ trị giá 150.000 EUR và có thể bán sau 5 năm.

Mục đích chương trình:

Lấy quốc tịch châu Âu, tự do sinh sống, làm việc, học tập tại bất kỳ quốc gia nào trong Liên minh châu Âu (EU).

Thời gian có xử lý hồ sơ: Nhận thẻ xanh trong vòng 3 tuần, lấy Quốc tịch sau 12 tháng.

Loại hình đầu tư:  Mua bất  động sản kết hợp mua trái phiếu và đóng góp cho chính phủ.

Ưu điểm của chương trình:

 • Đặt cơ sở kinh doanh của bạn tại EU. Một trong những khu vực kinh tế năng động và lớn nhất Thế Giới.
 • Được hưởng ưu đãi từ hệ thống thuế suất dành cho cá nhân và doanh nghiệp.
 • Nhận tấm hộ chiếu quyền lực thứ 4 Thế Giới. Tự do di chuyển đến 169 Quốc Gia mà không cần thị thực.
 • Du lịch không cần khai báo trên 26 nước khối Schengen. Điều đó có nghĩa là bạn không cần khai báo hộ chiếu và hải quan.
 • Gìn giữ di sản gia đình bằng cách trao quốc tịch lại cho những thế hệ tương lai. Thế hệ sau vẫn có thể nhận được quốc tịch theo gia đình ngay cả khi họ không sinh ra tại Malta.

Hạn chế của chương trình:

 • Số tiền quyên góp cho Chính Phủ cao hơn so với các chương trình khác.
  • Vợ/chồng, con cái và cha mẹ phải đóng thêm phí tính trên đầu người.
  • Thẩm định hồ sơ đương đơn nghiêm nhặt. Chính Phủ Malta thẩm định hồ sơ đương đơn qua 4 vòng. Các bước kiểm tra được kết hợp với INTERPOL và các cơ quan an ninh Quốc Tế khác.

CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ VÀ NHẬP TỊCH CHÂU ÂU HẤP DẪN NHẤT

Nếu nhà đầu tư chọn đầu tư lấy quyền cư trú thì chương trình đầu tư định cư Hy Lạp là lựa chọn mang lại nhiều quyền lợi nhất:

 • Thứ nhất, đây là một trong những chương trình định cư châu Âu có mức đầu tư thấp nhất và thời gian thụ lý hồ sơ nhanh nhất.
 • Thứ hai, nhà đầu tư được tự do đi lại trong 26 nước Schengen (Ý, Pháp, Tây Ban Nha, Hà Lan, Đức…)
 • Thứ ba, con cái nhà đầu tư sẽ được học phổ thông miễn phí tại các trường công đến sau đại học. Những chương trình khác chỉ hỗ trợ cho học sinh (học miễn phí) đến hết THPT.
 • Ngoài ra, nhà đầu tư còn được hưởng lợi nhuận từ việc cho thuê bất động sản.

Nếu nhà đầu tư chọn đầu tư lấy Quốc Tịch thì chương trình nhập tịch Síp là chương trình thu hút nhất vì:

 • Thứ nhất, lựa chọn này giúp nhà đầu tư đồng thời sở hữu quốc tịch châu Âu và bất động sản cao cấp.
 • Thứ hai, thời gian thụ lý hồ sơ nhanh chóng; không yêu cầu kinh nghiệm quản lý, ngoại ngữ, hay phỏng vấn.
 • Nhà đầu tư có thể sử dụng bất động sản để ở hoặc cho thuê với mức thuế ưu đãi. Síp là một trong những quốc gia châu Âu có mức thuế ưu đãi nhất: Không có thuế thừa kế, không có thuế bất động sản và miễn hoặc giảm 50% phí chuyển nhượng tùy theo bất động sản có chịu thuế VAT hay không.

Biên soạn bởi Mã Nguyễn & Partners