Grenada giảm đầu tư trực tiếp cho chương trình đầu tư Quốc Tịch

Đơn vị đầu tư quốc tịch Grenada (CBI) đã công bố những thay đổi trong chương trình của họ để tăng cường hơn nữa khả năng cạnh tranh trong khu vực. Đặc biệt, Chính phủ Grenada đã sửa đổi các quy định theo Luật Công dân theo Luật Đầu tư số 15 năm 2013, sẽ cung cấp tùy chọn giá mới cho đầu tư bất động sản vào các Dự án được phê duyệt trong lĩnh vực Lưu trú Du lịch.

Việc sửa đổi sẽ cho phép các nhà phát triển bán mỗi đơn vị cho hai hoặc nhiều ứng viên với mỗi ứng viên đầu tư tối thiểu 220.000 USD. Đơn vị CBI sẽ chấp nhận đơn đăng ký theo tùy chọn giá mới này kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2019. Đầu tư đầy đủ không thay đổi đối với quyền sở hữu toàn bộ Đầu tư không thuộc lĩnh vực Lưu trú Du lịch hoặc cho những nhà đầu tư muốn đạt được quyền sở hữu toàn bộ đơn vị, mức tối thiểu giá mua vẫn ở mức đầu tư 350.000 USD ban đầu.

Đối với cả hai lựa chọn, đóng góp thông thường của chính phủ là 50.000 USD vẫn còn. Những thay đổi này sẽ phù hợp hơn với mức đầu tư tối thiểu với các khoản được tìm thấy ở các quốc gia Caribbean khác cung cấp các chương trình CBI như Antigua; Barbuda, Dominica và St. Kitts & Nevis do đó đảm bảo cơ cấu giá hài hòa hơn trong khu vực.

Những lợi ích độc đáo của Chương trình Đầu tư Quốc tịch của Grenada Grenada có được một số lợi thế cạnh tranh so với các nước láng giềng CBI: – Người mang hộ chiếu được đi du lịch miễn thị thực đến hơn 140 quốc gia bao gồm Trung Quốc – chương trình CBI Caribbean duy nhất có quyền truy cập như vậy. – Grenada là quốc gia duy nhất là một quốc gia theo hiệp ước với Hoa Kỳ cho phép công dân đủ điều kiện nộp đơn xin thị thực E2 không di dân.

Điều này là trên cơ sở họ sẽ đầu tư một số vốn đáng kể vào một doanh nghiệp Hoa Kỳ .- Nó cho phép nhiều thành viên gia đình được đưa vào một ứng dụng, chẳng hạn như cha mẹ, ông bà, anh chị em và trẻ em dưới ba mươi tuổi. cần được ghi danh vào trường sau trung học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *