Yêu cầu của chương trình.

 • Tài sản ròng có giá trị tối thiểu 2 triệu CAD được tích lũy thông qua các hoạt động kinh doanh hợp pháp, có thể bao gồm cả tài sản được cho tặng và thừa kế trước ngày nộp ít nhất 6 tháng.
 • Đầu tư thụ động được đảm bảo 100% bằng cách đầu tư 1,200,000 CAD vào trái phiếu chính phủ trong vòng 5 năm (Không có lãi suất) hoặc đầu tư không hoàn lại 350,000 CAD.
 • Có kinh nghiệm quản lý, 2 năm trong 5 năm trước ngày nộp hồ sơ, tại 1 doanh nghiệp đủ điều kiện trong những lĩnh vực sau:
  • Doanh nghiệp kinh doanh hợp pháp thuộc lĩnh vực nông nghiệp, thương mại hoặc công nghiệp.
  • Văn phòng quốc tế, chính phủ hoặc các sở ngành hoặc đại lý. Kinh nghiệm của Đương Đơn phải liên quan đến việc lên kế hoạch, quản lý và kiểm soát các nguồn lực tài chính, nhân lực và vật chất – không bao gồm kinh nghiệm có từ việc học nghề, thực tập hoặc bất kỳ kinh nghiệm chuyên môn khác có được từ một phần của việc học tập ở trường đại học
  • Doanh nghiệp kinh doanh hợp pháp thuê mướn ít nhất 2 nhân công làm việc toàn thời gian (ngoại trừ Đương Đơn)
 • Không có tiền án tiền sự.

Ví dụ thực tiễn

 • Thành viên trong hồ sơ: Cha, Mẹ (Đương Đơn), con trai (11 tuổi), con gái (10 tuổi).
 • Tổng tài sản ròng: ~1,9 triệu CAD (Chương trình QIIP 2017)
 • Tóm tắt nguồn tiền: Thu nhập từ lương đi làm thuê, làm tự do, bất động sản tặng cho từ cha mẹ, giao dịch đầu tư, cho thuê nhiều bất động sản khác nhau.
 • Lý do làm chương trình: Định cư Canada cho tương lai phát triển của con cái.
 • Mức độ của Hồ sơ chứng minh tài chính: Rất khó và chi tiết
 • Mức độ tham gia của khách hàng khi chuẩn bị hồ sơ: Rất nhiều.

Một số mẫu chứng từ theo giai đoạn

 

Liên hệ với mn&p

  CHƯƠNG TRÌNH KHÁC

  Định Cư Bồ Đào Nha – Golden Visa

  Khám phá chương trình đầu tư định cư Bồ Đào Nhà với chi phí chỉ từ 280.000 USD.

   

  TÌM HIỂU THÊM

  Nhập Tịch Caribbean

  Khám phá chương trình nhập tịch Caribbean với mức chi phí chỉ từ 80.000 USD.

  TÌM HIỂU THÊM