Yêu cầu của chương trình.

Khoản đầu tư tối thiểu cho chương trình nhập tịch Vanuatu là từ 130.000 USD.

Thời gian để khách hàng nhận được quyền công dân từ 1 – 2 tháng.

Chương trình đầu tư nhập tịch Vanuatu không yêu cầu thời gian cư trú tối thiểu.

Hình ảnh passport của khách

Liên hệ với mn&p

  CHƯƠNG TRÌNH KHÁC

  Định Cư Bồ Đào Nha – Golden Visa

  Khám phá chương trình đầu tư định cư Bồ Đào Nhà với chi phí chỉ từ 280.000 USD.

   

  TÌM HIỂU THÊM

  Nhập Tịch Caribbean

  Khám phá chương trình nhập tịch Caribbean với mức chi phí chỉ từ 80.000 USD.

  TÌM HIỂU THÊM