Yêu cầu của chương trình.

 • Đương đơn chính cần đóng góp số tiền 650.000 EUR
 • Đóng góp thêm 25.000 EUR bắt buộc cho vợ/chồng và mỗi người con dưới 18 tuổi đi kèm.
 • Hồ sơ có thể bao gồm các con trong độ tuổi từ 18 đến 26 tuổi còn phụ thuộc về mặt tài chính vào đương đơn chính và chưa kết hôn; trong trường hợp này, cần đóng góp thêm 50.000 EUR cho mỗi người phụ thuộc.
 • Cha mẹ trên 55 tuổi cũng có thể được bao gồm trong hồ sơ với tư cách người phụ thuộc, nếu họ đang sống cùng và được hỗ trợ hoàn toàn bởi đương đơn chính. Trong trường hợp như vậy, phải đóng góp thêm 50.000 EUR cho mỗi người.
 • Các yêu cầu đầu tư và các nghĩa vụ khác:

‐Bất động sản – Mua nhà/đất ở Malta với giá trị ít nhất 350.000 EUR và phải duy trì quyền sở hữu trong 5 năm, hoặc thuê nhà ở với giá thuê ít nhất 16.000 EUR/năm và cũng phải duy trì trong 5 năm. Lưu ý, bất động sản không thể được cho, tặng hay bán trong khoảng thời gian 5 năm này.

‐Đầu tư: Đầu tư 150.000 EUR vào một công cụ tài chính để đươc phê duyệt và phải duy trì trong 5 năm (chi tiết khoản đầu tư được công bố bởi Identity Malta Agency).

‐Bảo hiểm: Sở hữu gói bảo hiểm y tế toàn cầu với chi phí y tế tối thiểu 50.000 EUR cho mỗi thành viên gia đ.nh

‐Tình trạng cư trú: Người nộp đơn phải là cư dân hợp pháp của Malta 1 năm trước khi giấy chứng nhận quốc tịch được cấp

‐Đơn tuyên thệ – tất cả các ứng viên từ 18 tuổi trở lên phải đến Malta để ký Đơn tuyên thệ về sự trung thành

Ví dụ thực tiễn

 • Thành viên trong hồ sơ: Cha (Đương Đơn), Mẹ, con trai (11 tuổi).
 • Tổng tài sản ròng: ~ 18 triệu EUR
 • Tóm tắt nguồn tiền: Sở hữu nhiều công ty, bất động sản,… nguồn tiền đầu tư đến từ việc chia cổ tức của công ty cổ phần.
 • Lý do làm chương trình: Quốc tịch châu âu, tự do đi lại
 • Mức độ của Hồ sơ chứng minh tài chính: Trung bình
 • Mức độ tham gia của khách hàng khi chuẩn bị hồ sơ: Trung bình

Một số mẫu chứng từ theo giai đoạn

 

Liên hệ với MN&P

  CHƯƠNG TRÌNH KHÁC

  Định Cư Bồ Đào Nha – Golden Visa

  Khám phá chương trình đầu tư định cư Bồ Đào Nhà với chi phí chỉ từ 280.000 USD.

   

  TÌM HIỂU THÊM

  Nhập Tịch Caribbean

  Khám phá chương trình nhập tịch Caribbean với mức chi phí chỉ từ 80.000 USD.

  TÌM HIỂU THÊM