Malta tăng gấp đôi yêu cầu đầu tư Bất Động Sản và siết chặt quy chế về cư trú.

Đầu tháng 7/2020, Ông Alex Muscat, Thứ Trưởng phụ trách các vấn đề Quốc tịch của Malta thông báo rằng, kể từ tháng 9/2020, chương trình Nhập tịch Malta diện đầu tư (MIIP) sẽ được cải cách với nhiều thay đổi lớn. Nội Các đã thông qua các nội dung điều chỉnh này.

Yêu cầu sở hữu thẻ cư trú 1-3 năm, đóng góp cho chính phủ 600,000 – 750,000 EUR

Trước đây chương trình MIIP yêu cầu mức đóng góp 650,000 EUR như nhau đối với mỗi hồ sơ nhưng với quy định mới, đương đơn sẽ có hai lựa chọn:

  • Đóng góp 600,000 EUR và nắm giữ, sử dụng thẻ cư trú của Malta 3 năm trước khi nộp hồ sơ nhập tịch; hoặc
  • Đóng góp 750,000 EUR và nắm giữ, sử dụng thẻ cư trú của Malta 1 năm trước khi nộp hồ sơ nhập tịch.

Chưa có điều chỉnh cụ thể về số ngày tối thiểu phải có mặt tại Malta, nhưng theo ông Muscat, quy định sẽ được siết chặt hơn. Hiện tại, đương đơn phải có thẻ cư trú hợp pháp ít nhất 12 tháng trước khi nộp hồ sơ nhập tịch. Tuy nhiên, trên thực tế, đương đơn có thể nộp hồ sơ nhập tịch sớm, sau khi có được thẻ cư trú, và giai đoạn 12 tháng được bắt đầu tính từ thời điểm nộp hồ sơ nhập tịch. Mặt khác, số ngày có mặt tại Malta của đương đơn cũng chưa được giám sát chặt chẽ. Theo ông Muscat, với quy định mới, hồ sơ nhập tịch chỉ có thể nộp khi giai đoạn 12 tháng đã thực sự hoàn tất.

Yêu cầu về số tiền đầu tư bất động sản tăng gấp đôi

Đầu tư bất động sản, là một trong ba yêu cầu chính của chương trình MIIP. Số tiền đầu tư tối thiểu sẽ tăng gấp đôi từ 350,000 EUR lên 700,000 EUR. Chưa có thông tin chi tiết về việc quy định mới này sẽ chỉ áp dụng đối với bất động sản ở đảo Malta hay ở cả đảo Gozo và Comino.

Đối với những đương đơn chọn thuê thay vì mua bất động sản, giá thuê hàng năm tối thiểu sẽ tăng từ 16,000 EUR lên 18,000 EUR.

Sau tháng 9/2020, chương trình cũng sẽ yêu cầu đương đơn phải tặng 10,000 EUR cho một tổ chức từ thiện đã được đăng ký.

Malta sẽ chỉ chấp thuận tối đa 400 hồ sơ/năm, và hạn mức tổng cộng cho cả chương trình là 1,500 hồ sơ.

Cuối cùng, Malta Individual Investor Programme Agency (MIIPA) – Cơ quan chính phủ hiện chịu trách nhiệm vận hành chương trình MIIP, sẽ chuyển giao nhiệm kỳ cho một cơ quan mới chịu trách nhiệm giám sát tất cả các hồ sơ nhập tịch Malta.

Biên soạn bởi Mã Nguyễn & Partners