Quốc Gia Khoản đầu tư tối thiểu Thời gian  để cấp quyền công dân Yêu cầu cư trú tối thiểu Số Quốc Gia miễn thị thực
Antigua & Barbuda 100.000 USD 3 – 4 tháng 5 ngày/ năm 149
Dominica 100.000 USD 2 – 3 tháng 0 ngày/ năm 137
Grenada 200.000 USD 3 – 4 tháng 0 ngày/ năm 142
St Kitts & Nevis 150.000 USD 3 – 4 tháng 0 ngày/ năm 154
Saint Lucia 100.000 USD 3 – 4 tháng 0 ngày/ năm 145
Antigua & Barbuda

1. Quy trình xử lý hồ sơ nhanh chóng:

Hộ chiếu của bạn sẽ được cấp chỉ trong vòng từ 3-4 tháng.

2. Chương trình đầu tư – định cư hiệu quả nhất về mặt chi phí:

Sở hữu hộ chiếu thứ hai cho gia đình 4 thành viên, chỉ từ US$ 100,000.

3. Du lịch miễn thị thực toàn cầu:

Tận hưởng đặc quyền du lịch miễn thị thực lên đến 149 quốc gia, bao gồm khu vực Châu Âu và Vương quốc Anh, Hồng Kông.

4. Quyền công dân được cấp cho cả gia đình:
Bao gồm người phối ngẫu, con cái phụ thuộc tài chính, ba mẹ và ông bà.

5. Thời gian đầu tư ngắn:

Từ 3 đến 4 tháng nếu đóng góp vào quỹ Chính Phủ Antigua & Barbuda.

6. Chính sách thuế hấp dẫn:

Không đánh thuế thu nhập, thuế tài sản và thuế thừa kế.

7. Thời gian yêu cầu cư trú thấp:

5 là số ngày cư trú tối thiểu bạn cần hoàn thành để đủ điều kiện lấy quốc tịch.

8. Chỉ đầu tư sau khi được phê duyệt:

Bạn chỉ cần hoàn thành khoản đầu tư sau khi đơn xin nhập tịch đã được chính phủ Antigua & Barbuda chấp thuận.