Số lượng đại lý được ủy quyền tiếp nhận hồ sơ Nhập Quốc Tịch Diện Đầu Tư trên toàn cầu vượt qua con số 1000. Lần đầu tiên số lượng đại lý của Vanuatu tăng gấp ba.

Theo một phân tích do IMI thực hiện, số lượng đại lý được công nhận trong số mười chương trình nhập tịch diện đầu tư, là chương trình mà đương đơn cần thông qua đại lý có giấy phép đặc biệt để nộp hồ sơ, đã tăng 6,7% kể từ tháng 5, từ 962 đại lý lên 1.026 đại lý.

Trong số 1.026 đại lý hiện nay, chỉ riêng Síp chiếm 611 đại lý, một con số không thay đổi trong suốt một thời gian (mặc dù các công ty tạo nên con số đó).
Chương trình nhập tịch diện đầu tư của Moldova, hiện bị đình chỉ vô thời hạn. Montenegro và Saint Kitts & Nevis không có thay đổi nào về số đại lý được công nhận, lần lượt vẫn ở mức 9, 3 và 64 đại lý. Chương trình nhập tịch diện đầu tư của Antigua & Barbuda, Grenada và Saint Lucia, có thêm một đại lý được công nhận đối với mỗi quốc gia, trong khi Dominica tăng thêm 6, lên 57 đại lý. Malta IIP giảm 2 đại lý, còn 125 đại lý.

Tuy nhiên, chương trình Hỗ trợ Phát triển Vanuatu nổi bật với số lượng đại lý được chỉ định tăng gần gấp 3 lần trong giai đoạn này, từ 30 lên 87 đại lý.

“Ủy ban Quốc tịch Vanuatu di chuyển theo những cách bí ẩn,” James Elcocke-Harris của Văn phòng Di trú Đầu tư Vanuatu châm biếm khi được IMI đặt câu hỏi về điều gì đã dẫn đến việc đột ngột tăng gấp ba lần. “Đây chỉ là điều mới nhất trong một loạt các điều bất ngờ.”

Ông giải thích rằng trong lịch sử, Ủy ban Quốc tịch đã tuân theo phương pháp tuyển chọn và công nhận; Mọi công dân ni-Vanuatu đều được quyền nộp hồ sơ để được công nhận làm đại lý cho Chương trình Hỗ trợ Phát triển và nếu được chấp thuận, sẽ duy trì trạng thái đó tùy theo hoạt động của họ. Harris cho biết: “Các đại lý phải gửi ít nhất 12 hồ sơ xin quốc tịch mỗi năm, nếu không thì sẽ mất tư cách đại lý được chính phủ ủy quyền” Harris cũng cho biết sự gia tăng gần đây trong mối quan tâm đến việc công nhận đại lý là do nhận thức và mức độ phổ biến ngày càng tăng của chương trình trong năm qua.

Lần cuối cùng Vanuatu bị loại là vào đầu năm 2019, khi 14 trong số 37 đại lý bị mất chứng nhận do nộp không đủ hồ sơ đăng ký.

Mặc dù chắc chắn là phần lớn các đại lý của chương trình nhập tịch diện đầu tư trên toàn thế giới có trụ sở tại Síp, không có dân số của quốc gia nào hiểu lĩnh vực này hơn Saint Kitts & Nevis, nơi mà cứ hơn một người trong một nghìn người là đại lý được công nhận.

Theo IMI Daily