St.Kitts & Nevis giảm yêu cầu đầu tư đối với hồ sơ gia đình.

Cơ quan Nhập tịch diện Đầu tư Saint Kitts và Nevis cũng vừa ban hành Thông tư điều chỉnh Chương trình Nhập tịch diện Đầu tư (CIP). Theo đó, yêu cầu đóng góp cho Chính phủ Saint Kitts và Nevis đối với những gia đình đến 4 người giảm từ 195,000 USD xuống 150,000 USD, áp dụng từ đầu tháng 7/2020 đến hết năm 2020.

Như vậy, khoản đóng góp vào Quỹ Tăng Trưởng Bền Vững (SGF) của Saint Kitts và Nevis đối với hồ sơ một người cũng sẽ giống như hồ sơ hai, ba hoặc bốn người, dù tổng chi phí có thể cao hơn do phí xử lý và phí thẩm định của chính phủ tính trên số lượng thành viên theo hồ sơ.

Thông báo này đươc đưa ra trong bối cảnh suy thoái toàn cầu vì đại dịch COVID-19 và nỗ lực của St.Kitts và Nevis để đưa nền kinh tế trở lại giai đoạn phát triển ổn định như trước dịch.

Như vậy, Saint Kitts và Nevis là quốc gia thứ tư trong khu vực Ca-ri-bê đã thay đổi chính sách Nhập tịch diện Đầu tư do ảnh hưởng của đại dịch. Antigua và Barbuda là nước đầu tiên đã đơn giản hóa thủ tục và giảm chi phí khi thêm người phụ thuộc vào hồ sơ đã được chấp thuận và giảm chi phí đối với hồ sơ nhiều người.

Ngay sau đó, Saint Lucia giới thiệu tùy chọn đầu tư vào Trái phiếu Covid-19 với mức đầu tư giảm một nửa so với trái phiếu thông thường và mở rộng định nghĩa “người phụ thuộc”.

Dominica cũng đã mở rộng đáng kể định nghĩa “người phụ thuộc” để chương trình trở nên thu hút hơn với các gia đình.

Như vậy, rất có thể Grenada sẽ là quốc gia tiếp theo có những thay đổi hấp dẫn cho chương trình Nhập tịch diện đầu tư.

Biên soạn bởi Mã Nguyễn & Partners