Tag Archives: fashion

GRENADA GIẢM ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP CHO CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ QUỐC TỊCH

Đơn vị đầu tư quốc tịch Grenada (CBI) đã công bố những thay đổi trong chương trình của họ để tăng cường hơn nữa khả năng cạnh tranh trong khu vực. Đặc biệt, Chính phủ Grenada đã sửa đổi các quy định theo Luật Công dân theo Luật Đầu tư số 15 năm 2013, sẽ […]