Visa E2 Hoa Kỳ được cấp năm 2019. Nhật Bản dẫn đầu với 13.664 người nhận visa.

2019 là năm có số lượng người được cấp visa E2 nhiều thứ ba trong lịch sử của chương trình này với 43.286 người được cấp từ các quốc gia có Hiệp ước Thương Mại và Hàng Hải với Hoa Kỳ.

Trong số người được cấp visa E2, có 1/3 đến từ Nhật Bản với 13.664 người nhận visa E2. Nhật Bản là quốc gia có số lượng người làm visa E2 nhiều hơn so với 5 quốc gia xếp sau cộng lại ( Canada / Anh / Đức / Pháp ).

Giả sử một gia đình có trung bình là 3 thành viên và chi phí đầu tư vào chương trình E2 là 250.000 USD thì chương trình visa E2 Hoa Kỳ sẽ huy động được hơn 3.6 tỷ USD vào năm 2019.

Dữ liệu phê duyệt visa E2 của Hoa Kỳ cho chúng ta biết người nộp đơn xin cấp visa E2 đến từ quốc gia, châu lục nào. Số lượng visa E2 được cấp thay đổi như thế nào giữa các quốc gia và châu lục.

Trong khoảng thời gian 12 năm từ 2008 đến 2019, người châu Á và châu Âu chiếm 82% tổng số visa E2 được cấp:

  • Châu Á: 181.122
  • Châu Âu: 166.343
  • Nam Mỹ: 137,22
  • Bắc Mỹ: 56.814
  • Châu Đại Dương: 4.620
  • Châu Phi: 1.311

Giai đoạn 2008 – 2019 . Châu Phi là châu lục có tỷ lệ tăng trưởng hàng năm cao nhất với 9,24%. Tiếp theo là Nam Mỹ với 8,54 % và Bắc Mỹ vào khoảng 7%. Châu Á tăng trưởng chậm nhất, với tỷ lệ tăng trưởng hàng năm chỉ đạt 2,35% trong giai đoạn này.

Sự tăng trưởng chậm của châu Á được giải thích chủ yếu là do sự sụt giảm số lượng hồ sơ đến từ Hàn Quốc.

Trong khi hầu hết các quốc gia châu Phi có mức tăng trưởng đơn đăng ký thấp hoặc âm trong khoảng thời gian 12 năm, thì sự thể hiện mạnh mẽ đến từ Ai Cập – chiếm hơn 6 trên 10 người nộp đơn E2 từ Châu Phi – chính là điều khiến mức tăng trưởng của Châu Phi đi lên.

Nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng Thống Trump lại trùng hợp với sự gia tăng mạnh mẽ visa E2 từ các doanh nhân Canada thành lập công ty ở Mỹ; trung bình, số lượng phê duyệt visa E2 cho người Canada đã cao hơn 60% so với thời Tổng Thống Obama. Đối nghịch với sự gia tăng visa E2 đến từ Canada là sự suy giảm các hồ sơ visa E2 đến từ Mexico.

Ở khu vực Châu Âu. Các hồ sơ đăng ký visa E2 đến từ Đức đang trong năm thứ tư giảm liên tiếp, cho đến nay đã giảm 30% kể từ mức cao nhất năm 2016. Bốn quốc gia lớn khác của châu Âu vẫn đang trên một quỹ đạo đi lên ổn định.

Theo Imidaily.com