so sánh
chương trình định cư

Loại tiền tệ
Số tiền đầu tư
Thời điểm đầu tư
Thời gian sử lý hồ sơ (tháng)
Yêu cầu chứng minh nguồn tiền
Thời gian để nhập quốc tịch (năm)
Yêu cầu thi nhập quốc tịch
Yêu cầu thời gian cư trú
Để được thẻ thường trú nhân
EUR
-
Sau khi được chấp thuận
2 - 4
5
-
Không rời khỏi Bồ Đào Nha quá 1 năm trong vòng 5 năm
Cư trú đủ thời gian yêu cầu
GBP
2.000.000
Sau khi được chấp thuận
20 - 24
6
9/12 tháng
-