Chương trình thường trú nhân mới của Malta

22/5/2021
image-1
Chương trình thường trú nhân mới của Malta

Cơ quan Thị thực Định cư Malta (MRVA) đã công bố các cập nhật cho Chương trình Thị thực Định cư Malta (MRVP) - từ đó được gọi là Chương trình Thường trú Nhân Malta (MRVP)

Cho đến nay, các yêu cầu tài chính của MRVP bao gồm ba yếu tố cốt lõi:

  • Đầu tư vào cổ phiếu chính phủ trị giá 250.000 EUR hoặc cổ phiếu / cổ phiếu khác được niêm yết và giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Malta được giữ lại trong ít nhất năm năm;
  • Mua bất động sản trị giá 320.000 EUR (270.000 EUR ở Nam Malta hoặc Gozo), hoặc thuê bất động sản 12.000 EUR mỗi năm (10.000 EUR ở Nam Malta hoặc Gozo);
  • Khoản đóng góp không hoàn lại của chính phủ là 30.000 EUR (trong đó 5.500 EUR là khoản thanh toán trước cho phí hành chính của chính phủ)

Yêu cầu đầu tư trái phiếu 250.000 EUR đã được xóa bỏ hoàn toàn, trong khi mức tối thiểu đầu tư vào bất động sản đã tăng lên 300.000 EUR ở Nam Malta và Gozo và 350.000 EUR ở phần còn lại của đất nước, các khoản đầu tư điều đó, trong cả hai trường hợp, phải được duy trì trong ít nhất năm năm. Không có thay đổi nào được thực hiện đối với giá thuê tối thiểu.

Chính phủ sẽ bù đắp cho việc loại bỏ khoản đầu tư trái phiếu bằng cách tăng số tiền cần thiết cho các khoản đóng góp không thể thu hồi của chính phủ; đối với những người cho thuê tài sản, khoản đóng góp tối thiểu sẽ lên tới 58.000 EUR, trong khi những người chọn mua sẽ cần phải đóng góp 28.000 EUR. Cho dù họ đang mua hay cho thuê, tất cả những người nộp đơn sẽ cần phải trả một khoản phí hành chính là 40.000 EUR, trong đó một quý phải trả trước khi được phê duyệt về nguyên tắc.

Tất cả những người nộp đơn cũng sẽ phải chịu khoản đóng góp bắt buộc 2.000 EUR cho “tổ chức phi chính phủ từ thiện, văn hóa, thể thao, khoa học, phúc lợi động vật hoặc nghệ thuật tại địa phương, đã đăng ký với Ủy viên phụ trách các tổ chức tình nguyện, hoặc theo cách khác được Cơ quan phê duyệt”

Người nộp đơn phải kiểm soát thêm các tài sản có giá trị không dưới 500.000 EUR, ít nhất 150.000 EUR trong số đó phải được nắm giữ dưới dạng chứng khoán.

Tin tức liên quan
image-3
10 thiên đường thuế ở Caribbean
Nhiều thiên đường thuế ở Caribbean đôi khi được gọi là thiên đường thuế thuần túy, ở đây hoàn toàn không áp đặt thuế. Một số quốc gia Caribbean đã được thúc đẩy để trở thành thiên đường thuế để họ có thể giảm sự phụ thuộc vào nước ngoài và duy trì nền kinh tế của riêng mình.
Đọc Tiếp
image-3
4 Lý do Châu Âu là điểm đến đầu tư tốt nhất hậu Covid – 19
Tóm tắt 4 lý do khiến Châu Âu là điểm đến đầu tư tốt nhất hậu Covid
Đọc Tiếp