10 thiên đường thuế ở Caribbean

8/6/2022
image-1
10 thiên đường thuế ở Caribbean

Thiên đường thuế đơn giản là một quốc gia cung cấp cho các cá nhân hoặc doanh nghiệp ít hoặc không có nghĩa vụ thuế. Caribbean có những thiên đường thuế nổi bật nhất thế giới, cung cấp các lợi ích như trách nhiệm thuế rất thấp và quyền riêng tư về tài chính. Trong số các thiên đường thuế tại Caribbean, được các nhà đầu tư đánh giá cao nhất là Bahamas, Panama và Quần đảo Cayman

Nhiều thiên đường thuế ở Caribbean đôi khi được gọi là thiên đường thuế thuần túy, ở đây hoàn toàn không áp đặt thuế. Một số quốc gia Caribbean đã được thúc đẩy để trở thành thiên đường thuế để họ có thể giảm sự phụ thuộc vào nước ngoài và duy trì nền kinh tế của riêng mình.

Quần đảo Cayman

Quần đảo Cayman là một trong năm trung tâm tài chính nước ngoài lớn nhất trên toàn thế giới, cung cấp các dịch vụ như ngân hàng nước ngoài, ủy thác nước ngoài và thành lập các công ty nước ngoài.

Các công ty nước ngoài không bị đánh thuế đối với thu nhập kiếm được ở nước ngoài, và các công ty kinh doanh quốc tế Cayman (IBC) không bị đánh thuế. Quần đảo Cayman không có thuế thu nhập , không có thuế doanh nghiệp, không có thuế bất động sản hoặc thuế thừa kế, và không có thuế quà tặng hoặc thuế thu nhập vốn, khiến nó trở thành một thiên đường thuế thuần túy.

Caymans có luật ngân hàng rất nghiêm ngặt được thiết kế để bảo vệ quyền riêng tư của ngân hàng. Các công ty nước ngoài ở Caymans không bắt buộc phải nộp báo cáo tài chính cho bất kỳ cơ quan nào của chính phủ Caymans.

Không có kiểm soát hối đoái nào ở Caymans hạn chế việc chuyển tiền, theo bất kỳ cách nào. Các doanh nghiệp nước ngoài không phải trả thuế đóng dấu khi chuyển giao tài sản.

Panama

Cộng hòa Panama được coi là một thiên đường thuế thuần túy rất an toàn. Một đặc điểm đáng chú ý của luật tài phán nước ngoài của Panama là các công ty nước ngoài được phép tiến hành các hoạt động kinh doanh trong và ngoài khu vực tài phán nước ngoài. Các công ty Panama ở nước ngoài và chủ sở hữu của họ không phải chịu thuế thu nhập, thuế doanh nghiệp hoặc thuế địa phương. Panama bảo vệ nghiêm ngặt quyền riêng tư của các quỹ và quỹ đầu tư nước ngoài theo luật định.

Là một nhà cung cấp các dịch vụ ngân hàng nước ngoài, Panama có luật bảo mật ngân hàng nghiêm ngặt được thiết kế để bảo vệ quyền riêng tư của các chủ tài khoản. Panama không có hiệp ước thuế với bất kỳ quốc gia nào và không có luật kiểm soát trao đổi.

Bahamas

Bahamas trở nên biết đến rộng rãi như một thiên đường thuế vào những năm 1990 sau khi thông qua luật cho phép thành lập các công ty nước ngoài và IBC. Nó vẫn là một trong những thiên đường thuế ưa thích của cư dân Hoa Kỳ và các nước Châu Âu. Bahamas cung cấp dịch vụ ngân hàng ra nước ngoài, đăng ký các công ty nước ngoài, đăng ký tàu và quản lý ủy thác nước ngoài.

Bahamas là quốc gia Caribe đầu tiên áp dụng luật bảo mật ngân hàng nghiêm ngặt. Thông tin về chủ tài khoản ngân hàng nước ngoài chỉ có thể được tiết lộ theo lệnh cụ thể của Tòa án tối cao Bahamian. Bahamas là thiên đường thuế thuần túy, hoàn toàn không có nghĩa vụ thuế đối với các công ty nước ngoài hoặc chủ tài khoản ngân hàng cá nhân ở nước ngoài đối với thu nhập kiếm được bên ngoài khu vực tài phán.

Quần đảo Virgin thuộc Anh

Quần đảo Virgin thuộc Anh (BVI) là một nơi lý tưởng để thiết lập một tài khoản ngân hàng ở nước ngoài. Quốc gia này không áp đặt bất kỳ loại thuế nào đối với các tài khoản ở nước ngoài và cũng không có hiệp ước thuế với các quốc gia khác, do đó bảo vệ quyền riêng tư tài chính của các chủ tài khoản ngân hàng.

Không có thuế đối với các công ty nước ngoài và BVI IBCs không phải trả thuế đối với lợi nhuận hoặc lãi vốn tạo ra từ bên ngoài BVI.

Một lợi thế cho các khách hàng ngân hàng nước ngoài và các công ty nước ngoài được thành lập trong BVI là không có các biện pháp kiểm soát hối đoái. Điều này làm cho việc chuyển tiền từ nơi này sang nơi khác cho các mục đích giao dịch và đầu tư trở nên dễ dàng hơn nhiều trong khi vẫn bảo vệ quyền riêng tư về tài chính.

Dominica

Thường bị nhầm lẫn với Cộng hòa Dominica, Khối thịnh vượng chung Dominica đã khởi xướng luật tạo điều kiện cho việc thành lập các tập đoàn, quỹ tín thác và quỹ ở nước ngoài, cung cấp các dịch vụ ngân hàng nước ngoài thân thiện với thuế và được bảo vệ quyền riêng tư.

Dominica là thiên đường thuế thuần túy không đánh thuế thu nhập, không thuế doanh nghiệp và không thuế thu nhập vốn đối với thu nhập kiếm được ở nước ngoài. Cũng không có thuế khấu lưu và không có thuế di sản, kể cả thuế thừa kế hoặc thuế quà tặng. Các công ty nước ngoài và quỹ tín thác không phải trả bất kỳ nghĩa vụ đóng dấu nào đối với việc chuyển giao tài sản. Mọi người thuộc bất kỳ quốc tịch nào đều có thể thành lập các công ty nước ngoài ở Dominica. Quốc gia này có luật về quyền riêng tư bảo vệ danh tính của chủ sở hữu và giám đốc của các công ty nước ngoài được thành lập tại Dominica.

Không có đánh thuế đối với tiền lãi thu được từ các tài khoản ngân hàng ở nước ngoài và thông tin về chủ tài khoản ở nước ngoài không được chia sẻ với cơ quan thuế của bất kỳ quốc gia nào. Luật bảo vệ tài sản và quyền riêng tư tài chính của Dominica rất nghiêm ngặt, khiến Dominica trở thành một thiên đường thuế an toàn ở nước ngoài.

Nevis

Nevis, cùng với St. Kitts, thành lập Liên đoàn St. Kitts và Nevis. Nevis cung cấp sự hình thành thân thiện với thuế của các công ty trách nhiệm hữu hạn nước ngoài (LLC), quỹ tín thác và quỹ, cùng với các dịch vụ bảo hiểm và ngân hàng nước ngoài tuyệt vời.

Nevis cung cấp quyền riêng tư về tài chính bằng cách không công khai bất kỳ thông tin nào liên quan đến chủ sở hữu và giám đốc của các công ty nước ngoài. Việc thành lập Nevis chỉ cần một giám đốc và một cổ đông, có thể là cùng một người. Một quỹ tín thác được miễn Nevis được miễn thuế đối với bất kỳ thu nhập nào kiếm được bên ngoài Nevis, bao gồm cả cổ tức và lãi suất. Các quỹ tín thác Nevis không phải trả thuế đóng dấu khi giao dịch.

Nevis không áp đặt bất kỳ loại thuế địa phương nào đối với thu nhập kiếm được bên ngoài khu vực tài phán. Các công ty nước ngoài và chủ sở hữu của họ không phải trả thuế khấu lưu, thuế thu nhập vốn, hoặc thuế bất động sản, và họ không phải chịu thuế doanh nghiệp hoặc thuế địa phương đối với thu nhập phát sinh bên ngoài Nevis.

Nevis không có các biện pháp kiểm soát trao đổi và quốc gia này đã kiên quyết từ chối ký kết bất kỳ hiệp ước đánh thuế nào với các quốc gia khác.

Anguilla

Anguilla là một phần của Lãnh thổ Hải ngoại của Anh, và nó đã trở thành một thiên đường thuế được đánh giá cao. Cơ quan tài phán nước ngoài của Anguilla đánh thuế bằng 0 đối với tất cả các khoản thu nhập do các công ty nước ngoài tạo ra bên ngoài phạm vi quyền hạn của mình. Anguilla là một thiên đường thuế thuần túy không đánh thuế thu nhập, thuế bất động sản hoặc thuế thu nhập vốn đối với các cá nhân hoặc tập đoàn.

Luật tài chính Anguilla bảo vệ nghiêm ngặt quyền riêng tư của các tài khoản ngân hàng nước ngoài và các tổ chức kinh doanh. Đạo luật Ngân hàng Nước ngoài năm 2005 nghiêm cấm tất cả nhân viên hoặc đại lý của ngân hàng tiết lộ bất kỳ thông tin tài chính nào mà không có sự đồng ý rõ ràng của chủ tài khoản. Không có biện pháp kiểm soát trao đổi nào liên quan đến việc chuyển tiền hoặc tài sản.

Costa Rica

Costa Rica, giáp với Nicaragua và Panama, không được coi là thiên đường thuế thuần túy, nhưng được công nhận là đủ thân thiện với thuế để được gọi là Thụy Sĩ của Trung Mỹ. Thông qua một số chính sách ưu đãi thuế, đất nước này đã cực kỳ thành công trong việc thu hút một số tập đoàn lớn nhất thế giới.

Các công ty được thành lập ở Costa Rica được phép tiến hành kinh doanh cả trong và ngoài khu vực tài phán. Không áp dụng thuế địa phương đối với doanh thu được tạo ra bởi các công ty không hoạt động kinh doanh trong khu vực tài phán. Như một biện pháp khuyến khích kinh doanh, Costa Rica dành 8 năm miễn thuế cho nhiều công ty. Các tổ chức doanh nghiệp được yêu cầu nộp thuế trả mức thuế rất thấp và thường được miễn thuế đối với tiền lãi, lãi vốn hoặc thu nhập từ cổ tức.

Costa Rica bảo vệ chặt chẽ quyền riêng tư của hoạt động ngân hàng nước ngoài. Tiền hoặc các tài sản tài chính khác có thể được chuyển vào hoặc ra khỏi Costa Rica mà không có bất kỳ giới hạn nào về số lượng và không cần phải tiết lộ nguồn tiền.

Belize

Belize cung cấp dịch vụ ngân hàng ra nước ngoài và dễ dàng thành lập các công ty nước ngoài hoặc hình thành quỹ tín thác hoặc quỹ. Các doanh nghiệp nước ngoài được thành lập tại Belize không phải trả bất kỳ khoản thuế nào đối với thu nhập kiếm được ở nước ngoài. Các công ty và quỹ tín thác do Belize thành lập được miễn thuế tem phiếu.

Các tài khoản ngân hàng nước ngoài không bị đánh thuế đối với tiền lãi kiếm được, cũng như không phải chịu thuế hồi hương hoặc thuế thu nhập vốn. Luật ngân hàng đảm bảo tính bảo mật nghiêm ngặt cho hoạt động ngân hàng nước ngoài. Tên của các chủ tài khoản và bất kỳ thông tin tài chính nào khác chỉ có thể được tiết lộ theo lệnh của tòa án liên quan đến một cuộc điều tra hình sự.

Belize không có bất kỳ kiểm soát trao đổi nào, cũng như không có bất kỳ hiệp ước thuế nào với các chính phủ nước ngoài. Chính phủ Belize cam kết mạnh mẽ trong việc bảo vệ quyền riêng tư về tài chính.

Barbados

Barbados cung cấp một lĩnh vực tài chính nước ngoài phát triển mạnh, cung cấp dịch vụ ngân hàng nước ngoài, thành lập các tập đoàn nước ngoài và bảo hiểm miễn phí.

Barbados không phải là một thiên đường thuế thuần túy, nhưng nó là một môi trường thuế rất thấp cho các tập đoàn nước ngoài được thành lập tại Barbados. Thuế đánh vào lợi nhuận của các công ty nước ngoài thường nằm trong khoảng từ 0% đến 5,5%, và thuế suất giảm dần khi lợi nhuận thu được tăng lên. Các công ty nước ngoài có thể nhập khẩu máy móc hoặc thiết bị kinh doanh cần thiết mà không phải trả bất kỳ khoản thuế nhập khẩu nào.

Không có thuế khấu lưu hoặc thuế thu nhập vốn. Không giống như hầu hết các thiên đường thuế ở Caribe, Barbados có hiệp ước đánh thuế hai lần với một số quốc gia khác, bao gồm Canada và Mỹ.

Tin tức liên quan
image-3
4 Lý do Châu Âu là điểm đến đầu tư tốt nhất hậu Covid – 19
Tóm tắt 4 lý do khiến Châu Âu là điểm đến đầu tư tốt nhất hậu Covid
Đọc Tiếp
image-3
7 lý do Thị thực E2 là Bước tiến lớn trong Nhập cư Hoa Kỳ từ năm 2021
Dưới đây, MN&P nêu ra bảy lý do cụ thể tại sao chúng tôi dự đoán thị thực E2 sẽ tăng cao trong năm 2021
Đọc Tiếp