Nhập tịch St Kitts & Nevis thay đổi: cho phép hồ sơ được bao gồm thêm anh chị em phụ thuộc

13/6/2021
image-1
Nhập tịch St Kitts & Nevis thay đổi: cho phép hồ sơ được bao gồm thêm anh chị em phụ thuộc

Trong một thông tư được ban hành ngày 06/11/2020, Đơn vị Đầu tư Quốc tịch Saint Kitts & Nevis thông báo cho các bên liên quan rằng, anh/chị/em của đương đơn sẽ được được đi kèm trong đơn đăng ký đầu tư. Đạo luật có hiệu lực ngay từ ngày được ban hành.

Anh/chị/em của đương đơn cần đáp ứng các tiêu chí sau

  • Người phụ thuộc phải là anh/chị/em ruột của đương đơn (anh/chị/em của vợ/chồng hoặc anh/chị/em họ sẽ không được đi kèm).
  • Người phụ thuộc phải từ 30 tuổi trở xuống và không có con.
  • Người phụ thuộc phải phụ thuộc tài chính vào đương đơn.

Chính sách, nhấn mạnh thông tư, sẽ không có hiệu lực hồi tố; anh/chị/em ruột chỉ có thể được đi kèm trong đơn được gửi từ ngày 06/11/2020 trở đi và không được bổ sung vào các đơn đã được phê duyệt.

Các khoản chi phí thêm

Để có thể kèm anh/chị/em vào đơn đăng ký, nhà đầu tư cần trả thêm một số khoản phí sau:

  • Thêm 40.000 USD nếu nhà đầu tư chọn mua bất động sản.
  • Thêm 20.000 USD nếu nhà đầu tư chọn đóng góp cho Quỹ Tăng trưởng Bền vững.

Anh/chị/em sẽ phải trải qua quá trình kiểm tra lý lịch và nộp phí thẩm định hồ sơ giống như các đương đơn. Bên cạnh đó, Đơn vị Đầu tư Quốc tịch Saint Kitts & Nevis sẽ chấp nhận các bản tuyên thệ từ đương đơn xác nhận sự phụ thuộc tài chính của anh/chị/em.

Với chính sách thay đổi, Saint Kitts & Nevis chính thức trở thành quốc gia có chương trình Đầu tư Nhập tịch thứ tư tại Caribbean đáp ứng việc anh/chị/em đi kèm đơn đăng ký. Ba quốc gia trước đó là Grenada (2018), Dominica và St Lucia (2019).

Tuy nhiên, chính sách của Saint Kitts & Nevis khác với chính sách của các chương trình khác ở một số khía cạnh như sau:

  • Trong khi tuổi tối đa của anh/chị/em ở Saint Kitts & Nevis được quy định là 30, ở Dominica là 25 và ở St Lucia là 18. Grenada lại không có giới hạn độ tuổi.
  • Grenada và St Lucia không có yêu cầu phụ thuộc tài chính vào đương đơn.
  • Các chương trình của Saint Kitts & Nevis và St Lucia quy định cá nhân phải là anh/chị/em ruột của đương đơn, trong khi những chương trình khác cũng mở cho anh/chị/em của vợ / chồng.

Như vậy, hiện còn Antigua & Barbuda là chương trình Đầu tư Nhập tịch cuối cùng của Caribbean không cho phép anh/chị/em đi kèm đơn, trừ những trường hợp như “lý do tuổi tác, vấn đề sức khỏe hoặc tâm lý mà phải phụ thuộc hoàn toàn vào người nộp đơn chính.”

Tin tức liên quan
image-3
10 thiên đường thuế ở Caribbean
Nhiều thiên đường thuế ở Caribbean đôi khi được gọi là thiên đường thuế thuần túy, ở đây hoàn toàn không áp đặt thuế. Một số quốc gia Caribbean đã được thúc đẩy để trở thành thiên đường thuế để họ có thể giảm sự phụ thuộc vào nước ngoài và duy trì nền kinh tế của riêng mình.
Đọc Tiếp
image-3
4 Lý do Châu Âu là điểm đến đầu tư tốt nhất hậu Covid – 19
Tóm tắt 4 lý do khiến Châu Âu là điểm đến đầu tư tốt nhất hậu Covid
Đọc Tiếp